Home


Re-integratie: “weer heel worden

Dit vraagt inzet in tijd, energie en of geld. Om deze noodzakelijke investeringen zo laag mogelijk te houden met een optimaal rendement, is samenwerking vanuit open communicatie essentieel. Hierin kijken we verder dan alleen het zichtbare gedrag.

Deskundige re-integratie en persoonlijke ondersteuning
in relatie met arbeid.

De markt vraagt om een andere benadering van re-integratie. Het zakelijke aspect en de persoonlijke beleving krijgen hierbij meer evenredige aandacht. Eerlijkheid op alle niveaus en directe communicatie over en weer.

Soms confronterend en zeker niet altijd leuk. Wèl efficiënt en duurzaam.

Doelen

 • Ruimte voor proces.
 • Kortste weg naar passend werk.
 • Focus op herstel.
 • Beweging naar verbetering.
 • Combineren van persoonlijke belevingen en zakelijke keuzes.
 • Belemmerende patronen doorbreken.
 • Alternatieven bieden.
 • Optimaliseren van werk- en leefplezier.
 • Bewustwording van (sturende) processen.

Voordelen

 • Direct inzetbaar.
 • Vast contactpersoon.
 • Communicatie via korte lijnen.
 • Beperkte investeringen.
 • Ruim 10 jaar ervaring vanuit 300 trajecten.
 • Netwerk en kennis van arbeidsmarkt.
 • Via concrete acties naar resultaten.
 • Kosteloos vooroverleg.
 • Nazorg is inbegrepen.