Ragnar zelf


Zakelijk en doelgericht gaat heel goed samen met menselijk en eerlijkheid.

Vanuit de wens om mijn bijdrage te leveren aan een maatschappij met een meer menselijke en natuurlijke omgang met elkaar, is de motivatie en inspiratie ontstaan om te onderzoeken hoe menselijk of zelfs liefdevol ik eigenlijk met mijzelf omging.

Doordat ik hierbij de afgelopen jaren nogal eens geconfronteerd werd met ongezonde patronen, ben ik mij hierin verder gaan verdiepen en heb alle bruikbare ervaringen toegepast en geïntegreerd in mijn dagelijks bestaan én werk.

Dit geeft mij ruimte om mij als zelfstandige dienstbaar op te stellen door zelf te blijven groeien, leren en ontwikkelen.

Uitgangspunten

 • Alles bestaat uit vormen van energie en de onderlinge relaties
 • Energie volgt altijd de weg van de minste weerstand
 • Alles is onlosmakelijk met al het andere verbonden
 • De belangrijkste relatie is de relatie die je hebt met jezelf
 • Ieder mens wil ergens bij horen en ertoe doen
 • Keuzes worden gemaakt vanuit aantrekken of afstoten
 • Interne beslissingen en intenties gaan vooraf aan externe uitkomsten

Ervaring met

 • Hoogsensitiviteit
 • Universele Wetmatigheden
 • ‘Het EGO’ en overlevingsstrategieën
 • Emotionele Intelligentie
 • Mindfulness
 • NLP
 • Trauma Healing
 • Systemisch werk

Klanten over Ragnar

[cSlider]

Door onze ontmoetingen ben ik anders naar de wereld om mij heen en vooral anders naar mezelf gaan kijken. Je hebt mij nieuwe inzichten gegeven waarmee ik veel, zo niet alle, aspecten van mijn leven opnieuw evalueer.

Zaken als; zelf verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven, de invloed van ego en schaamte, hoe om te gaan met gevoel, er achter komen wat ik wil in plaats van enkel doen wat (ik denk dat) anderen van mij verwachten, spelen een grote rol in de verandering die in de afgelopen 6 maanden in gang is gezet.

Ik heb onze ontmoetingen ervaren als erg prettig, je benadering is respectvol en je inzichten zetten mij keer op keer aan het denken.

– Wouter

[slide]

Twee keer heeft Ragnar een personeelslid begeleid binnen mijn bedrijf.

Met verrassend resultaat mag ik wel zeggen. De menselijke benadering, holistisch en invoelend, maken dat je als werkgever een volwaardige gespreks- en sparringspartner én waardevolle hulp hebt in het personeelsbeleid.

Je kan een specifiek probleem voorleggen waar je als werkgever geen tijd voor, of verstand van hebt.

Ragnar is strijdvaardig, standvastig, grappig en prettig in de omgang.

Ik kan hem iedere potentiële opdrachtgever aanbevelen.

– Iwan Hoving (Eigenaar Hoving Bouw, Groningen)

[slide]

Ragnar, jij hebt mij laten inzien dat weten waar je “staat” en hoe je beleving van dat moment is een wezenlijk verschil kan maken in je bewustwordingsproces.
De connectie die alles met elkaar heeft en hoe het een het ander beïnvloedt.

Alle onderwerpen waren bespreekbaar; je humor in deze heb ik erg kunnen waarderen.

Naar jezelf kijken met mildheid en de vraag: “mag dat? ” stellen en dan tot de ontdekking komen dat heel veel dingen mogen, voor iedereen behalve jezelf!

De dingen die er ter tafel kwamen hebben we stuk voor stuk beetgepakt en benoemd (wat niet altijd even makkelijk was) Jij hebt mij gestimuleerd om vooral stil te staan bij: “Is dit oké voor mij! Is dit waar ik nu zijn wil”
Dit helpt mij in elke situatie opnieuw te kiezen. Of het nu werk of privé is.

Hierdoor heb ik mijn energie weer op kunnen bouwen en mijn rol en positie op mijn werkplek duidelijk gekregen.

-Hennie

[slide]

Ragnar was erg vriendelijk en betrokken. Hij luisterde goed naar mijn wensen en liet ook blijken dat deze belangrijk voor mij waren.
Soms waren mijn wensen voor mijzelf nog niet echt duidelijk, dan hielp hij om te vinden wat ik wel en niet wilde in mijn zoektocht naar werk.
Om dit in de praktijk te ervaren hebben we samen een stageplaats gezocht binnen de administratie, een voor mij bekend vakgebied.
Ik ben er hierdoor achter gekomen, dat dit soort werk niet meer bij mij paste.

Tijdens het traject werd mij duidelijk, door gesprekken met Ragnar, dat zelfstandig ondernemerschap toch het best bij mij past. Deze spannende stap heb ik nu genomen!

Hij heeft veel kennis van zaken en goede mensenkennis. Bij deze dus een goede aanbeveling.

-Tea

[slide]

Ragnar is een prettig persoon om zaken mee te doen.

Hij vertaalt opdrachten in resultaatgerichte aanpak met concrete doelstellingen en zorgt dat de kansen die er liggen zeker worden benut.

– Wilfred Hoogeveen (Arbeidsdeskundige UWV, Assen)

[slide]

Dankzij Ragnar was het mogelijk uit het diepe gat te klimmen, naar een veel positievere denkwijze, met meer oog voor kansen.
Daardoor sta ik nu, nu ik helaas vanwege een reorganisatie voor weer hetzelfde ben komen te staan, veel steviger in mijn schoenen. In de actie komen en blijven is veel gemakkelijker geworden.

Nu weet ik: “De baan voor me is er al; ik moet het alleen nog even vinden!”

-Luit Reitsma

[slide]

Ik heb ervaren dat je mijn medewerker op een zeer open en constructieve wijze hebt ondersteund in haar re-integratietraject.
Je persoonlijke, menselijke aanpak hierin vond ik opvallend.

De verslaglegging hierover naar mij toe was helder en duidelijk en doelgericht.

In de directe communicatie heb ik je ervaren als warm, betrokken en deskundig in je oordeel.

-Marlie Wabeke (Hoofd dagbesteding, NOVO)

novo logo

[slide]

Na een paar keer flink gevallen te zijn, kwam ik via het “re-integratie coaching traject” in contact met Ragnar. Ik wist op dat moment slechts, dat ik niet terug kon en wilde naar mijn oude aangeleerde vaardigheden.
Maar wat dan wel?
Middels geregelde, warme, diepgaande en nu nog waardevolle gesprekken met hem, kwam ik uiteindelijk op een pad dat veel meer aansluit bij mijn eigen, toen nog onontdekte, kwaliteiten.
In het begin voelde dat als “lopen op eieren” maar meer en meer voelde ik mijn eigen kracht. Ragnar stimuleerde en bevestigde dat mede door niet te schromen om zijn eigen ervaringen met me te delen.
Ik durf te stellen dat ik, voor een groot deel hierdoor, nu de dingen doe en ervaar die passen bij wie ik ben.

-Hans

[/cSlider]

Wat kan ik voor u doen?
Bel 06 19 99 92 77, of mail naar info@ragnarzeitler.nl