Werkwijze


Eerlijkheid, duidelijkheid en gerichte actie; beweging en verbetering realiseren.

Het begint met het achterhalen waarom een ongewenste situatie is ontstaan en wat de beïnvloedende onderdelen zijn.

Aanvoelen wat er speelt en doen wat nodig is.

De meeste factoren die voorafgaan aan het maken van keuzes zijn onzichtbaar, zoals wensen, behoeftes, gevoelens, gedachtes en intenties. Om deze onuitgesproken aspecten helder te krijgen en bespreekbaar te maken, is het bieden van veiligheid essentieel. Hiervoor is mijn houding zo congruent mogelijk.
Aanwezigheid in het moment en openstaand vanuit het ‘niet weten’. Zonder invulling ruimte laten door oprecht geïnteresseerd vragen te stellen en door te benoemen wat ik zie, hoor en (aan)voel. Volledige aandacht voor de mens achter de functie of rol en bewust van de verantwoordelijkheid voor alle aspecten van mijn eigen communicatie.

 • Met beide benen op de grond
 • Via allesomvattende communicatie
 • Gebruik makend van alle mogelijke zintuigen
 • Vormen van energie
 • Intelligentie en informatie-uitwisseling.

“Doen” wordt constructief ingezet om duurzame, structurele en wenselijke veranderingen te realiseren.

[wptabs][wptabtitle]Oorzaak[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Bij ieder traject wordt de focus terug gebracht naar de oorzaak.
In tegenstelling tot de gevolgen (gedragingen) die we zien, zijn oorzaken vaak onzichtbaar. We doen én laten alleen dingen omdat wij daar zelf een reden voor hebben. Behoeftes en intenties achter de woorden en gedragingen achterhalen, schept duidelijkheid.

Inzichten die boven tafel komen, zijn afkomstig uit diepere overtuigingen. Deze overtuigingen zijn sturend op alle vlakken van het leven, dus ook in het werk.

Om iets los te kunnen laten, heb je het eerst vast te pakken.

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Overzicht[/wptabtitle]
[wptabcontent]

 • Waar en waarom zijn de oorzaken ontstaan die de basis vormen voor onvrede en/of achteruitgang in samenwerking en productiviteit?
 • Hoe zijn de kernovertuigingen te plaatsen binnen de organisatie en de functie?
 • Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid?
 • Door welke keuzes realiseert u structurele verschillen?

Tijdens het gehele proces wordt overzicht geboden en gehouden. Zo maken we duidelijk welke realistische, emotionele en zakelijke keuzemogelijkheden er voor alle betrokkenen zijn en blijven.

Je gaat het pas zien als je het door hebt.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Overvloed[/wptabtitle]
[wptabcontent]Zijn de oorzaken duidelijk?
Weten we waar verantwoordelijkheden liggen?

Dan verleggen we vanuit acceptatie en erkenning de focus naar ‘wat kan (nog) wel’. Denken in mogelijkheden genereert overvloed. Alle energie richten we op het scheppen van kansen.

Omdat angsten en beperkingen de nodige aandacht hebben gehad, kan de focus gemakkelijker gericht blijven op nu en de toekomst.

De groei zal dáár structureel worden gerealiseerd.

 • Kansen en mogelijkheden
 • Meer productiviteit
 • Meer werkplezier
 • Een nieuwe functie of nieuwe baan

Where intention goes, energy flows.

[/wptabcontent]

[/wptabs]