Werkgevers


Werknemers die blijvende onvrede op het werk ervaren, gaan zich steeds verder sluiten. Zowel lichaam als geest reageren hier vervolgens op. Werkplezier, productiviteit, samenwerking en aanwezigheid (letterlijk en figuurlijk) nemen af.

Herkent u één van deze situaties?

 • Er speelt iets bij een werknemer en het is niet duidelijk wat. Het ‘probleem’ wordt niet opgelost en groeit. Er treedt steeds vaker en langduriger verzuim op. U doet samen met de werknemer uw best om verbetering te realiseren en toch…
 • Er is al eerder hulp geboden via een extern traject, maar het gewenste effect blijft uit.
 • De werknemer heeft aanwijsbare privé factoren die het werk negatief beïnvloeden, ongeacht of diegene er bewust iets aan kan doen.
 • Een gewaardeerde collega die u graag wil behouden functioneert minder dan voorheen. U heeft regelmatig contact, maar er is meer ruimte nodig is om verbetering te realiseren. Hier komt u zelf niet aan toe.

Een persoonlijk traject ter ondersteuning kan, met relatief geringe kosten, veel verschil maken. Het kan er toe bijdragen dat de werknemer weer beter functioneert.

Extra aandacht voor ‘wat er écht speelt’ zorgt voor ruimte, beweging en nieuwe inzichten. Zo verbetert u op alle vlakken, beroepsmatig en privé. Deze ruimte kan worden benut op de werkvloer.

[wptabs][wptabtitle]Ondersteuning<br />1e spoor[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Soms moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

1e Spoor gaat in wanneer een werknemer zich heeft ziek gemeld en de vooruitzichten op herstel onduidelijk of langdurig zijn.

Vóórdat het zover komt, kan juist een ondersteuning uitkomst bieden, ter preventie.

Omdat de werkgever in de praktijk over het algemeen zelf minder tijd of expertise heeft voor intensieve begeleiding van een werknemer, is de inzet van een externe professional nodig.

Wanneer er voor een zieke werknemer nog re-integratie mogelijkheden zijn binnen de eigen functie of organisatie dan is de werkgever verplicht om passende arbeid aan te bieden. Als een werknemer nog niet in staat is om invulling te geven aan de functie, bijvoorbeeld vanwege de afgenomen psychische belastbaarheid, dan kan hiervoor een coaching traject worden ingezet.

De investering hiervoor is relatief laag en levert vaak een grote kostenbesparing op, zeker wanneer hiermee uitval kan worden voorkomen.

Voordelen

 • Kortlopende trajecten.
 • Afgesproken doelstellingen.
 • (On)bewuste verborgen agenda’s worden duidelijk.
 • Verbanden tussen mens, werk en privé worden zichtbaar.
 • Werknemer èn werkgever krijgen inzicht in de situatie en keuzemogelijkheden

Doordat de coach van buiten de organisatie komt, is het mogelijk dat er ruimte ontstaat voor essentiële informatie die anders tussen de werkgever en de werknemer vaak onuitgesproken blijft, omdat zij bij dezelfde organisatie werkzaam zijn.[/wptabcontent]

[wptabtitle]Re-integratie<br />2e spoor[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Binnen de perken zijn de mogelijkheden onbeperkt.

Wanneer er voor een zieke werknemer geen passende arbeid binnen de eigen organisatie beschikbaar is dan is de werkgever verplicht om te helpen om een nieuwe functie te vinden buiten de eigen organisatie. Als de deskundigheid voor deze ondersteuning ontbreekt, is de inzet van een externe professional in de meeste gevallen noodzakelijk en zelfs verplicht.

Wat bied ik?

 • Kortste weg naar werk
 • Overzichtelijk traject met, op situatie afgestemde, concrete doelen
 • Volledig aanbod sollicitatie ondersteuning en marktbenadering / acquisitie
 • Ruime ervaring met alle mogelijke persoonlijke-, en omgevingsfactoren die een re-integratie traject kunnen beïnvloeden.
 • Eén op één ondersteuning via huisbezoeken
 • Praktisch toepasbare handvatten worden aangeboden

Tijdens de voortgang wordt de werkgever met regelmaat schriftelijk op de hoogte gehouden van de gemaakte vorderingen.[/wptabcontent]
[wptabtitle]Outplacement<br />&nbsp;[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Als alles verandert, verander dan alles.

Traject voor werknemer die aangeeft geen of te weinig groeimogelijkheden te zien binnen de huidige functie of organisatie. Indien er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, bij (dreigend) ontslag en of reorganisatie.

Wanneer duidelijk is dat werkgever en werknemer uit elkaar gaan en de werknemer nog geen vervolgbaan heeft, kan er worden overeengekomen dat hij of zij een traject krijgt aangeboden door de werkgever, als extra hulp bij het vinden van een nieuwe baan.

Het traject

 • Ruimte voor rouwverwerking / verlies van baan.
 • Waar sta ik (levensfase) wie ben ik (écht) en wat wil en kan ik?
 • Welke branche, sector of baan past bij mijn huidige situatie?
 • Wat heb ik te doen om een nieuwe baan te vinden en hoe doe ik dat?
 • Afronding van dienstverband wordt écht afgesloten voor alle betrokkenen
 • Actieve arbeidsmarktbenadering en acquisitie
 • Realisatie nieuwe baan, opstart en nazorg

Tijdens dit gehele proces wordt u intensief, één op één, van baan naar baan begeleid, via gesprekken (huisbezoeken), ‘huiswerk’, aangeboden informatie materiaal, telefonische ondersteuning, mail consult en actieve acquisitie.

Per traject wordt bovendien bekeken welke extra inzet nodig is. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een snuffelstage, oriënterende gesprekken en of de invulling van een werkervaringplaats.

De opzet van ieder traject is individueel en zal na een vrijblijvend intakegesprek worden voorgesteld. Tijdens en bij afloop van het traject krijgt de werkgever schriftelijk inzicht in het verloop.

[/wptabcontent]

[/wptabs]

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een kwestie binnen uw organisatie?
Neem vrijblijvend contact op via 06 19 99 92 77 of info@ragnarzeitler.nl