Werknemers


  • Bent u in loondienst en ontevreden over hoe het gaat op het werk?
  • Heeft u behoefte om duidelijk te krijgen waar het aan ligt?
  • Weet u waar het aan ligt, maar lukt het niet om blijvende positieve veranderingen te realiseren?
  • Kost het werken steeds meer energie?
  • Ervaart u klachten die te maken hebben met het werk?
  • Is er opluchting op vrijdagmiddag?

Het is goed mogelijk dat uw werkgever bereid is om preventief te investeren in uw situatie via het inzetten van een ondersteunend traject. Voor u kan dat duidelijkheid opleveren waar verschillende zaken mee te maken hebben en krijgt u de kans om keuzes te maken die beter (gezonder) zijn voor uzelf en uw werkplezier.

Voor de werkgever kan het betekenen dat er meer meegedacht wordt over bijvoorbeeld de invulling van de functie, werktijden, werkdruk en andere meer organisatorische factoren.

Wanneer een werknemer (langdurig) uitvalt, kunnen de kosten voor een werkgever hoog oplopen. Het is dus zeker ook in het belang van de werkgever om tijdig actie te ondernemen als er structurele klachten of onvrede ontstaan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die er voor u zijn om ondersteuning via de werkgever aan te vragen?

Informatie over uw situatie is eventueel ook mogelijk vóórdat de werkgever bij het proces wordt betrokken.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor u?
Bel 06 19 99 92 77 of mail naar info@ragnarzeitler.nl