Visie


Iedereen heeft een oneindige potentie aan creativiteit in maken van keuzes. De vrije wil en het vermogen om te scheppen. De kunst is om dit zo veel mogelijk in te zetten voor het maken van gezonde keuzes voor uzelf én uw omgeving.

De regie hebben en houden: erkennen wat er speelt en eigen verantwoordelijkheid nemen op alle vlakken.

Je bent persoonlijk verantwoordelijk
voor de keuzes die je maakt,
wanneer je bewust bent
dat je persoonlijk verantwoordelijk bent
voor de keuzes die je maakt.

Interne beslissingen gaan vooraf aan externe uitkomsten. Onzichtbare of onuitgesproken factoren beïnvloeden het keuzeproces. We achterhalen welke sturende oorzaken of kernovertuigingen als basis op de diepere lagen liggen.

Mijn inbreng hierin is uitnodigend, aanvullend en faciliterend, de regie is en blijft altijd bij u. Vrije wil geeft ieder individu keuzemogelijkheden om zelf beslissingen te nemen en die om te zetten in constructieve acties.